جهت عضویت کلیک کنید

هدف ما رضایت کارجویان و کارفرمایان

سایت پارس نیل با هدف ایجاد شغل برای تمامی افراد جامعه و همچنین رونق کسب و کارهای مختلف ایجاد شده است . این سایت اولین سایت کسب و کار واقعی در دنیای مجازی می باشد .

- درباره گروه ما
محمد رضا طاهری
مدیرو برنامه نویس
ایمیل : mohammadreza6740@gmail.com
- درباره گروه ما
سروش احمدی
مدیر فنی
ایمیل :soroush236@yahoo.com
- درباره گروه ما
مهرانه ترابی
روابط عمومی
پشتیبان سایت و پنل سایت
- درباره گروه ما
حسن خیزاب
پشتیبان
پشتیبانی سایت و پنل پارس نیل